Dorobek naukowy

Login FormSzukaj

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy i dydaktyczny Zakładu został przedstawiony w ponad 300 publikacjach krajowych i zagranicznych oraz 30 książkach i podręcznikach. Ważniejsze pozycje książkowe to:

 1. B. Łączyński: Przetwórstwo tworzyw sztucznych. PWSZ. Warszawa 1967
 2. B. Łączyński: Maszyny przetwórcze tworzyw sztucznych. PWSZ, Warszaw 1967
 3. B. Misterek (współautor): Folie z polichlorku winylu. WNT, Warszawa 1969
 4. H. Zawistowski, D. Frenkler: Konstrukcja form wtryskowych. WNT, Warszawa 1971
 5. B. Łączyński: Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 1973
 6. B. Łączyński: Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo. PWN, Warszawa 1978
 7. B. Łączyński: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje i własności. WNT, Warszawa 1982
 8. H. Zawistowski, D. Frenkler: Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych. WNT, Warszawa 1984
 9. B. Łączyński: Niemetalowe elementy maszyn. WNT, Warszawa 1988
 10. K. Wilczyński (współautor): Handbook of Polymer Science and Technology. Marcel Dekker, New York 1989
 11. D. Frenkler, H. Zawistowski: Hot Runners In Injection Moulding. RAPRA TECHNOLOGY LTD., 2000
 12. K. Wilczyński i inni: Przetwórstwo tworzyw sztucznych. OWPW, Warszawa 2000
 13. J. Garbarski: Materiały i kompozyty niemetalowe. OWPW, Warszawa 2001
 14. K. Wilczyński: Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 2001
 15. K. Wilczyński i inni: Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych. OWPW, Warszawa 2011
 

Valid XHTML and CSS.