Login FormAktualne projekty badawcze

Projekt badawczy NCN.
Model procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem

Wytłaczanie jest podstawową technologią przetwórstwa tworzyw sztucznych, nie tylko ze względu na rozległe zastosowania w produkcji wyrobów profilowych, np. rur, folii, płyt itp., ale także ze względu na ważne zastosowania w procesach przygotowawczych przetwórstwa, tzn. procesach mieszania, napełniania, wzmacniania, granulacji itp. Proces wytłaczania znajduje również powszechne i stale rosnące zastosowanie w przemyśle spożywczym. Jedną z najważniejszych funkcji wytłaczarek jest efektywne uplastycznienie i wymieszanie tworzywa. Zagadnienia mieszania mają fundamentalne znaczenie nie tylko w przetwórstwie tworzyw, ale również przy produkcji nowych materiałów polimerowych, np. mieszanin, kompozytów, tworzyw napełnionych oraz przy recyklingu materiałowym tworzyw. Proponowana technologia wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem wytłaczarki charakteryzuje się, w stosunku do tradycyjnego wytłaczania z zasilaniem grawitacyjnym, szybszym uplastycznianiem tworzywa i lepszym wymieszaniem, przy`mniejszym zużyciu energii. Opracowano kompleksowy model matematyczny procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem wytłaczarki i na tej podstawie zbudowano oryginalny model komputerowy procesu. Model opisuje uplastycznianie tworzywa oraz przepływ tworzywa w stanie uplastycznionym w układach ślimakowych o różnej geometrii. Model jest zintegrowany z modelem przepływu tworzywa przez głowicę wytłaczarską, co umożliwia symulację procesu wytłaczania w różnych konfiguracjach geometrycznych ślimaków i głowic. Model umożliwia prognozowanie przebiegu wytłaczania na podstawie charakterystyki geometrycznej ślimaka i głowicy, warunków technologicznych procesu oraz właściwości przetwarzanego tworzywa. Dokonano weryfikacji doświadczalnej modelu na podstawie badań, wykonanych w szerokim zakresie warunków wytłaczania, materiałowych, geometrycznych i technologicznych. Model stanowi podstawę do budowy narzędzi komputerowego wspomagania projektowania procesu wytłaczania. 

Valid XHTML and CSS.